റിയാദ് കേളി ഇ.എം.എസ്. എ.കെ.ജി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി ഇ. എം.എസ്. എ.കെ.ജി അനുസ്മരണം 2021 മാര്‍ച്ച് 19 രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് സൂമിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അനുസ്മരണ യോഗത്തില്‍ CPI (M) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സ: ഡോ : വി. ശിവദാസന്‍ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും.

Spread the word. Share this post!

About the Author

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *