ജീവകാരുണ്യം

ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത്‌ കേളി കഴിഞ്ഞ 17 വർഷമായി നടത്തി വരുന്നത്‌ നൈരന്തര്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്‌, ജീവകാരുണ്യ പ്രവത്തനങ്ങൾക്കായി ജീവകാരുണ്യ സബ്കമ്മിറ്റി തന്നെ ദൈനം ദിനം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു. കേളിയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടു മാത്രം ജീവിതത്തിലേക്ക്‌ തിരികെ നടന്നവർ നിരവധിയാണ്‌.

സ: സുരേഷ് ചന്ദ്രന്‍

ചെയര്‍മാന്‍

email: sureshfursan@gmail.com
Facebook: FB/Suresh Chandran
Mobile Number: +966 50 324 5189

സ: സുധാകരന്‍ കെ.

കണ്‍വീനര്‍

email : sudhakaransng221164@gmail.com
Facebook: FB/Sudhakaran K.
Mobile Number: +966 59 228 1759