കായികം

ജനപങ്കാളിത്തത്തിലും, സംഘാടനത്തിലും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെന്റും, റിയാദ്‌ ബത്തയിലെ ജനസഞ്ചയങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി നടത്തുന്ന വോളിബോൾ ടൂർണ്ണമെന്റും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്പോര്‍ട്സ് കമ്മിറ്റി....

സ: ജവാദ് പരിയാട്ട്

ചെയര്‍മാന്‍

Facebook: FB/Jawad Pariyat
Mobile Number: +966 55 213 8123

സ: ഹസന്‍ പുന്നയൂര്‍

കണ്‍വീനര്‍

Facebook: FB/Hasan Punnayur
Mobile Number: +966 50 526 4025